พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

วิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:Civil Camp

13 April 2014 4:10 PM

     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ที่มีความมุ่งมั่น สู่การเป็นวิศวกรโยธามืออาชีพ ในโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:Civil Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

           

      โครงการ 2B-KMUTT:Civil Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม CSR After Process อีกหนึ่งโครงการของพฤกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา แนวทางการศึกษา การทำงาน และความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีของโรงงาน Pruksa Precast  ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยด้วย

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use