พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พิธีมอบทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556

19 April 2014 3:01 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ CEO มอบ “ทุนพฤกษา” ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 12 ประจำปี  2556 ให้กับนิสิต/นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  จาก  6  สถาบันการศึกษา ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท  ณ ห้องโลตัส สูท 10 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

                 

 โครงการ “ทุนพฤกษา” ระดับอุดมศึกษา เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่บริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use