พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมลงนาม MOU โครงการ 1 ช่วย 9

10 December 2014 11:03 AM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (MOU) โครงการ ๑ ช่วย ๙ ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศ จำนวน 39 หน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยแก่สถานศึกษาทั่วประเทศที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าระดับ “ดีมาก” โดย 1 องค์กร ให้ความช่วยเหลือ 9 โรงเรียน

การสนับสนุนโดยการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ถือเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use