พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

“ทุนพฤกษา” สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน มอบทุนปีที่ 14

09 June 2015 11:20 AM

ดูแกลเลอรี่

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ : CEO พร้อมคณะผู้บริหาร มอบ “ทุนพฤกษา” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นทุนการศึกษา ที่มอบให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 509 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,582,000 บาท 

โครงการ “ทุนพฤกษา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (CSR) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต 

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use