พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

กิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวเด่น กิจกรรมเพื่อสังคม

1

ดูแกลเลอรี่

“พฤกษา” ปิดไฟ 1 ชม. ลดโลกร้อน ในโครงการ 60+ Earth hour 2018

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED และ องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 157 องค์กร ชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคนทั่วไป ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในโครงการ 60+ Earth hour 2018 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 20.30-21.30 น. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ จากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลงได้ 1,026 ตัน และลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 7,863,635 บาท

กิจกรรมอื่นๆของเรา

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use