พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

กิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวเด่น กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคโลหิต  33 180222 0002

ดูแกลเลอรี่

พฤกษาจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “พฤกษาจิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 201 คน รวมปริมาณโลหิตที่มอบให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 167 ถุง หรือคิดเป็นปริมาณ 75,150 ซีซี เพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 501 คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน  “ขนมเปี๊ยะ แม่ประเสิรฐ กลุ่มสตรีอาสา” สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business) มาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมอื่นๆของเรา

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use