พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

“พฤกษาให้คำมั่นสัญญาว่า

จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

รูปแบบชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

และสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้คนในสังคม

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม


 

 

CONTACT US
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-080-1739
www.psh.co.th

 

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use