พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

CSR Policy นโยบายเพื่อสังคมของพฤกษา

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

มุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ

ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

อีเมล cc@pruksa.com
โทรศัพท์ 0-2209-3900 Ext. 3403, 3409, 3413
แฟกซ์ 0-2209-3904

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use