พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา ร่วมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “จิตตภาวนา”

28 September 2015 2:26 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมส่งเสริมพนักงานและครอบครัว ร่วมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “จิตตภาวนา” ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อนำแนวคิดตามหลักธรรมอันเป็นประโยชน์ มาใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (ซอยเพชรเกษม 54)

การส่งเสริมด้านศาสนา เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use