พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา ร่วมปฏิบัติธรรม “วันออกพรรษา”

30 October 2015 2:29 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ร่วม “ปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา” เพื่อเสริมสร้างการฝึกเจริญอานาปานสติ และนำความรู้จากการฟังธรรมมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

การส่งเสริมด้านศาสนา เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use