พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา ชวนพนักงานร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

23 February 2016 9:23 AM

ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และครอบครัว พร้อมใจร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านศาสนา โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา และการนำข้อคิด หลักธรรมคำสอน ในพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สร้างความสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรอบ

การส่งเสริมด้านศาสนา เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use