พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา ส่งเสริมพนักงานปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

15 August 2016 3:09 PM

ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี และเพื่อเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา นำข้อคิดหลักธรรมคำสอน ในพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมโดยรวม ภายใต้โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข ครั้งที่ 15” ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี  

โครงการ “ธรรมะ..สร้างสุข” เป็นกิจกรรม CSR ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของบริษัท ที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมทางด้านศาสนา ที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use