พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหาร และพนักงาน พฤกษาฯ ร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น

04 November 2016 11:44 AM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ในโครงการ “ธรรมะ..สร้างสุข” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิ สติ และปัญญา นำมาซึ่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุคปัจจุบัน ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

โครงการ “ธรรมะ..สร้างสุข” เป็นกิจกรรม CSR ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมทางด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use