พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ธรรมะ สร้างสุข ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

18 May 2017 4:46 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการปฏิบัติธรรม หลักสูตร "โยคะภาวนา” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมสมาธิและสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความสมดุลภายให้ร่างกายมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีความสุข

กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use