พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ธรรมะ..สร้างสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560

18 December 2017 3:38 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ในโครงการ “ธรรมะ..สร้างสุข” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิ สติ ปัญญา และนำแนวคิดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use