พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พฤกษา ชวนชาวพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

31 July 2018 5:50 PM

ดูแกลเลอรี่

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์วัดไผ่ตัน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ภายใต้โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” จัดโดย พฤกษา ร่วมกับ ทีซีที และสำนักงานเขตพญาไท ณ อาคาร Pearl Bangkok

โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” เป็น CSR After Process ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ที่พฤกษาใส่ใจให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use