พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

CEO นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรมฟังธรรมะ…สร้างสุข

06 August 2014 10:21 AM

ดูแกลเลอรี่

CEO คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นำทีมพนักงานและครอบครัว ร่วมงานเสวนาธรรมเรื่อง “สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก” จากท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปฏิภาณโสภณ (มาณพ ติกขญาโณ ป.ธ.๙) ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิพุทธาภิวัทน์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรส ณ หอประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สวนเบญจสิริ นอกจากได้รับฟังธรรมะแล้ว ผู้ร่วมงานยังมีโอกาสทำบุญร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิพุทธาภิวัทน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ”

การส่งเสริมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use