พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ธรรมะ...สร้างสุข  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

31 October 2014 5:46 PM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา สนับสนุนให้พนักงานและครอบครัว ปฏิบัติธรรม “จิตตภาวนา” รักษาศีล 8 เสริมสร้างสมาธิ สติ ปัญญา เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use