พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

“ธรรมะ สร้างสุข” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

27 July 2015 1:39 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท ชวนพนักงานและครอบครัว เข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี “มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” เพื่อได้มีโอกาสปลีกวิเวกออกจากชีวิตประจำวัน เข้าสู่การสมาทานศีล ๘ สำรวจกาย วาจา ใจ การปฏิบัติภาวนาเฉพาะตน “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง” อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นในทุกบทบาท ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

การส่งเสริมด้านศาสนา เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use