พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558

17 November 2015 5:09 AM

ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ “พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และสามารถส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คิดเป็นปริมาณ 65,600 ซีซี

โครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use