พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

16 December 2015 3:17 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามใน “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” ต่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อแสดงคำมั่นว่าบริษัทฯ ให้ความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ทั้งในสถานประกอบการ (Workplace), บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยใช้หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles – CRBP) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาร่วมกันของ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)

การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กไทย ถือเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use