พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Sustainability Report Award 2015

16 December 2015 3:18 PM

ดูแกลเลอรี่

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ประเภทรางวัล Recognition เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Pruksa Sustainability Report ) อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2558 เป็นปีที่ 6 ที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตามกรอบการรายงานของ GRI (Global Reporting Initiative) องค์การแห่งความคิดริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use