พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ระยะที่ 2

10 May 2016 12:15 PM


ดูแกลเลอรี่

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business Principles – CRBP) ตามนโยบายการสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งร่วมค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจให้กับองค์กร

โครงการดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความใส่ใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use