พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

07 July 2016 5:14 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 14 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกิจกรรม Focus Group ภายใต้ชื่อ “Sustainability Forum for Older Persons” เพื่อระดมความคิดและเรียนรู้การขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง CSR-in-process และ Social Enterprise รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use