พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

08 September 2016 3:46 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร จาก นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 30 องค์กร

การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use