พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ได้รับการจัดอันดับเป็น  BEST HERO FACTOR ที่มีความโดดเด่นด้าน CSR

25 October 2016 5:02 PM


ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น “BEST HERO FACTOR” จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2016 ธีม The Corp Called Hero ให้เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้าน CSR โดยมีคะแนน 5.58 สูงสุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในนิตยสาร Monograph

ผลการวิจัยดังกล่าวได้มีการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย The Company-BrandAge Research ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาบริษัทที่เป็นสุดยอดในปัจจัยแต่ละด้าน จากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 17 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต วัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ค้าปลีกสมัยใหม่ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค โรงพยาบาล กลุ่มโทรคมนาคม และองค์กรมหาชน

โดยมิติในด้านต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณา ประกอบด้วย 6 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 2. ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image) 3. การประกอบธุรกิจและความสำเร็จ (Business Performance) 4. การบริการ (Service) 5. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned) และ 6. การบริหารงานและทีมงาน (Management)

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use