พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผลสุดยอดแนวคิดเพื่อชุมชน ในโครงการ พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม

29 December 2016 3:39 PM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลรางวัลในโครงการ “พฤกษาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม” โดยได้รับเกียรติจากผู้หารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบทุนการศึกษาและเงินพัฒนาชุมชนรวมมูลค่า 580,000 บาท ให้กับสุดยอดแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาต่างๆ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กับโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำหรับเด็กพิเศษ จังหวัดเชียงราย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กับโครงการพลิกวิกฤติขยะชุมชน สู้ภัยน้ำเค็มดินเค็ม สู่แปลงผักและภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีพอเพียง จังหวัดจันทบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กับโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดตาก
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับโครงการจากศูนย์ สู่ซาเล้งไทยหัวใจพัฒนา พลิกชีวิต ต่อยอดระบบที่ยั่งยืน ที่ชุมชนแออัดใต้สะพานพระราม 8 และ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำผงน้ำแจ่วฮ้อนสำเร็จรูปเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร

โครงการพฤกษาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการด้าน CSR ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกันเสนอแนวคิดที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use