พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา โฮลดิ้ง รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment : THSI

17 February 2017 4:26 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณคมกริช นงค์สวัสดิ์ EVP, Corporate Marketing เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment : THSI หรือ "หุ้นยั่งยืน" จากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use