พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

18 May 2017 4:52 PM

ดูแกลเลอรี่

พนักงานพฤกษา ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งอุปการะเด็กหญิงอายุ 5-18 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคม อาทิ ขาดผู้อุปการะ ครอบครัวยากจน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก และบิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์ หรือบิดามารดาต้องโทษ ฯลฯ ด้วยการทานอาหารที่สะอาด อร่อย มีประโยชน์ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use