พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

30 May 2018 10:16 AM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบริษัท ทีซีที จำกัด จัดกิจกรรม พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อาคาร Peal Bangkok

จากความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสา ทำให้สามารถส่งมอบโลหิตกับสภากาชาดไทย ได้มากถึง 198 ถุง คิดเป็นปริมาณ 83,200 ซีซี ซึ่งสามารถช่วยเหลือคนได้มากถึง 594 คน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอาหารว่าง “ขนมปังเพื่อสุขภาพ” แก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโอทอป (OTOP) จังหวัดนนทบุรี, กิจกรรม “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” จากวิสาหกิจสุขภาพเพื่อชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชนบนดอย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนา (ร้านจันกะผัก) และมูลนิธิยุวพัฒน์ (ร้านปันกัน)

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use