พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ปันความรู้ด้านนวัตกรรมกับ ปณท. เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

30 May 2018 10:25 AM

ดูแกลเลอรี่

คุณพรเทพ ศุภธราธาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมตามแนวทาง CEN-TS 16555-1 : 2013 และเป็นต้นแบบในการสร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของคณะผู้บริหาร ปณท. จำนวน 2 รุ่น รวม 130 คน โดยมีทีมผู้บริหารจากหน่วยงานสายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมของพฤกษา ณ Pruksa Academy ชั้น 4 อาคาร Pearl Bangkok

นอกจากนี้ พฤกษายังใส่ใจพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอาหารว่างเป็น “แซนวิชและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโอทอป (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ให้บริการแก่คณะผู้บริหารของ ปณท. นับเป็นกิจกรรม CSR ด้านสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ถึง 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน, เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้, เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน, เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use