พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา จับมือ ทีซีที ร่วมปลูกป่า 1 ไร่ ในโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

11 June 2018 9:15 AM

ดูแกลเลอรี่

คุณพรทิพย์ พงษ์พิพัฒนเมธี VP, Corporate Communication Management เป็นผู้แทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีซีที จำกัด มอบเงินสนับสนุน 240,000 บาท ปลูกต้นไม้ 800 ต้น บนพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ในโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าและสร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นกิจกรรม CSR After Process ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่พฤกษาใส่ใจให้ความช่วยเหลือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน, เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน, เป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use