พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 37 “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

18 February 2019 4:28 PM

ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหารและพนักงาน พฤกษา โฮลดิ้ง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท
ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย รวม 224 ถุง หรือ 96,300 ซีซี และร่วมช่วยเหลือสังคมผ่านการอุดหนุนสินค้าจาก มูลนิธิกระจกเงา,
มูลนิธิสวนแก้ว, สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก และโครงการปันฝัน ปั้นบ้าน ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

 

โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต
เป็นกิจกรรม CSR After Process ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่พฤกษา “ใส่ใจ” ดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use