พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562

27 August 2019 2:49 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ชวนผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ในโครงการ  “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถส่งมอบปริมาณโลหิต 101,250 ซีซี
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในโครงการที่พฤกษาใส่ใจช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to Society
และยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use