พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา นำร่องโครงการแนวร่วมฯ ISO26000

14 March 2014 2:23 PM


ดูแกลเลอรี่

            เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ณ Pruksa School ไอที สแควร์ ชั้น 10 โดยเชิญตัวแทนคู่ค้ากว่า 20 บริษัทที่เป็นพันธมิตรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

            โครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างพฤกษา สถาบันไทยพัฒน์ฯ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อส่งเสริมการรับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมสาขาการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งพฤกษาเป็นผู้นำร่องที่จะขับเคลื่อนให้บริษัทคู่ค้าได้ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use