พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้

13 May 2011 12:00 AM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ จำนวน 195,340 บาท โดยมีผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

การบริจาคเงินช่วยเหลือครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ Yes, We Care ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use