พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษาผนึกชุมชนป้องกันน้ำท่วม

14 March 2014 2:57 PM

ดูแกลเลอรี่

       เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา พฤกษา ร่วมกับกระทรวงการคลัง สถาบันไทยพัฒน์ฯ และอบต.คลองสาม         จัดโครงการ “แนวร่วมดูแลคูคลอง”  ที่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  ตำบลคลองสาม ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ที่มีเป้าประสงค์เพื่อจะปรับปรุง ฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนคลองสาม ที่มีพลังชุมชนที่แข็งแกร่ง มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาคลองสาม และจะเป็นชุมชนตัวอย่างที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

งานนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้เอื้อเฟื้อทีมวิทยากรสอนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ  และนำน้ำหมักชีวภาพมาแจกให้กับประชาชนที่ร่วมงาน  นอกจากนี้สถาบันไทยพัฒน์ฯ ได้จัดทีมวิทยากรมาบรรยายความรู้เกี่ยวกับ 5 ส. และสอนการวัดระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ และสมาชิกในชุมชน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use