พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน

28 May 2014 4:11 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “พฤกษา รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 2/2557 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้สามารถส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คิดเป็นปริมาณ 68,550 ซีซี

กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสังคมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use