พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมสนับสนุนการก้าวข้ามขีดจำกัด ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All

15 July 2014 2:00 PM


ดูแกลเลอรี่

คุณเชาวภาค ศรีเกษม : Chief Marketing Officer ผู้แทน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก คุณเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : ก้าวข้ามขีดจำกัด” เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสา ร่วมเรียนรู้การแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับผู้พิการในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use