พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา เรียลเอสเตท รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

12 November 2014 3:31 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณเชาวภาค ศรีเกษม : CMO ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับ รางวัลดีเด่น ในพิธีประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 จาก Ms.Yanti Triwadiantini : Chair of ASEAN CSR Network ซึ่งจัดโดย CSR Club และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พฤกษา เรียลเอสเตท ถือเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่สอง นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use