พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ชาวพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมลาดกระบัง) ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชน

07 April 2015 11:04 AM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนลูกค้า บ้านพฤกษา 70 (ฉลองกรุง-นิคมลาดกระบัง) เข้าร่วมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะภายในบ้านให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ และเรียนรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” ให้กับชุมชนพฤกษาโครงการอื่นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

การให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use