พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558

19 August 2015 11:31 AM

ดูแกลเลอรี่

ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยสามารถส่งมอบโลหิตให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คิดเป็นปริมาณ 76,400 ซีซี

โครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use