พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมพลจิตอาสาทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ สอนเยาวชนผู้พิการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านโครงการ Art for All

20 July 2016 2:06 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์ MD Single Detached House Group ในฐานะผู้แทนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในพิธีเปิด  “โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ปีที่ 20” ในฐานะเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการให้เงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายศิลปะ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของคนพิการและไม่พิการ การสร้างอาศรมความคิดแก่คนพิการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ  ได้อย่างมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ พนักงานพฤกษา ที่สมัครเป็นจิตอาสาทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ยังร่วมกัน “ออกแบบเครื่องแต่งกาย” ให้กับน้องๆ เยาวชนผู้พิการ (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขา และสติปัญญา) ที่มาจากภูมิภาคอาเซียนและชาวดอยประมาณ 150 คน ณ ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) จ.นครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจิตอาสาฯ จะได้สร้างสรรค์ศิลปะการตกแต่งเสื้อให้น้องๆ ได้ทำตามแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงการแนะนำตัวเองด้วยภาษามือเบื้องต้น เพื่อใช้สื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ เยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ภายใต้แนวคิด “การก้าวข้ามขีดจำกัด” สร้างความประทับใจและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมาก

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use