พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 June 2015 6:03 PM

ดูแกลเลอรี่

สนุบสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร  แด่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลค่า 1,200,000 บาท

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use