พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ข่าวกิจกรรม


พฤกษา รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

25 December 2017 4:16 PM

คุณอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลางกลุ่ม เป็นตัวแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ประเภท “รางวัลเกียรติคุณ” (Recognition) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จัดโดย CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social, Governance) และรวมถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use