พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


ทองมา CEO พฤกษา บริจาคเงินส่วนตัวเพื่อสังคม 21 ล้านบาท

19 June 2013 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณทองมา   วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด  (มหาชน)  (คนกลาง) บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556” จำนวน 21 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ รวม 36 แห่ง โดยมีผู้บริหารพฤกษา และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิราชประชาสมาสมัย ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ), โรงพยาบาลศิริราช, ยูนิเซฟ เป็นต้น ทั้งนี้ คุณทองมา มีการบริจาคเงินส่วนตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว รวมเงินบริจาคให้กับสังคม 53,400,000 บาท

 

โครงการทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ มีแนวคิดมาจากคุณทองมา ที่ต้องการบริจาคเงินทุนส่วนตัวให้กับองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากคุณทองมา ต้องการช่วยเหลือสังคม แต่ไม่มีเวลามากพอที่จะไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงสนับสนุนเงินทุนส่วนตัว นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมากมายอีกด้วย

 

(บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา: รศ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตร รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ นายกพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use