พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

03 June 2016 10:57 AM

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จากดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯเสมอมา และในปีนี้พฤกษายังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในฐานะองค์กรมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2559 อีกด้วย

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use