พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท มอบทุนการศึกษา สร้างอนาคตแก่เยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

05 June 2013 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

นายทองมา   วิจิตรพงศ์พันธุ์    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด  (มหาชน)  และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนพฤกษา ต้นกล้าแห่งอนาคต (Growing the Future) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556” โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 425 ทุน มูลค่า 1.62 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระให้บิดา มารดา และผู้ปกครองของนักเรียน

 

โครงการ “ทุนพฤกษา” ถือเป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดมั่นเป็นนโยบายหลักควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use