พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

26 December 2016 3:42 PM

นายคมกริช นงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Marketing บริษัท พฤกษา เรียลเอสตเท จำกัด (มหาชน)   เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ประเภท “Recognition” จาก Mr.Thomas Thomas, CEO of ASEAN CSR Network ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 จัดโดย CSR Club  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยพฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน  เนื่องจากมีความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและกลุ่มที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use