พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประกาศจ่ายปันผล 0.50 บาท

03 May 2013 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555  โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น  และมีการอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use