พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา จัดงาน Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

04 December 2017 9:05 AM

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ และ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน “Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”  เพื่อเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมกันประกาศเจนตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม   จริยรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครือข่ายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป         โดยมี ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมเป็นวิทยากร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พฤกษา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ แสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use