พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


Pruksa No Gift Policy บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง    และบริษัทย่อย งดให้...งดรับ ของขวัญทุกชนิด

22 December 2017 10:29 AM


บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งดให้...งดรับ ของขวัญทุกชนิด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ ด้วยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลเป็นธรรม โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้เปลี่ยนเป็นการแสดงความยินดี พบปะพูดคุยในเทศกาลปีใหม่ ทั้งคู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง หรือส่งคำอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้และรับของขวัญ 

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use